Строителство и
ремонти

“АЛНИ” ООД извършва следните услуги в областта на строителството:

Строителство на жилищни,

обществени и промишлени сгради заедно с прилежащата им инфраструктура.

Изкопно-насипни
работи.
Преустройства,

реконструкции и саниране на съществуващи сгради. Довършителни работи.

Цялостно изграждане

на Електрически, ВиК и ОВиК инсталации.

Екипът на “АЛНИ” ООД е с необходимата техническа и инженерна квалификация за изпълнение предмета на дейност и е в състояние да извършва строителни и ремонтни дейности със собствен кадрови потенциал при условия на гарантирано качество.
Фирмата има опит както новото строителство, така и в строителните ремонти. През периода от създаването си до сега тя е изпълнявала обекти с различни функции, предназначение и сложност.

Някои от нашите обекти: